Publikováno 2. května 2024

Rodičovský příspěvek 2024 → Zvýšení, čerpání, žádost online

Rodičovský příspěvek 2024 → Zvýšení, čerpání, žádost online

Rodičovský příspěvek je dávka, která má finančně pomoci rodinám s malými dětmi. V roce 2024 se oproti roku 2023 stalo několik důležitých změn. V článku se zaměřím na změny, jak dlouho lze rodičovský příspěvek čerpat, jak jej případně zvýšit i jak podat žádost online.

  • Od 1. ledna 2024 se rodičovský příspěvek zvýšil, zároveň se ale snížila doba jeho čerpání.
  • O rodičovský příspěvek může požádat rodič, který o dítě osobně pečuje a nezáleží na tom, jestli je zaměstnaný, nezaměstnaný, studuje nebo je třeba OSVČ.
  • O rodičovský příspěvek si lze požádat buď na úřadu práce, nebo nově i online na portálu JENDA, což je klientská zóna MPSV.

Rodičovský příspěvek 2024

Rodičovský příspěvek je dávka sociální podpory, kterou stát nabízí proto, aby finančně podpořil rodiče s malými dětmi. Může ji čerpat matka či otec dítěte, a to po dobu několik let. Pojďte se podívat na nejdůležitější informace, které byste o rodičovském příspěvku měli v roce 2024 vědět.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

O rodičovský příspěvek můžete požádat v případě, že jste rodič, který celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nově lze příspěvek čerpat maximálně do 3 let dítěte. Příspěvek se nově navýšil, ale zároveň se snížila doba jeho čerpání. Na příspěvek má nárok ten rodič, který se o dítě stará a má společně s dítětem trvalý pobyt v České republice. Nárok na rodičovský příspěvek mají nárok i lidé, kteří čerpají podporu v nezaměstnanosti, stejně tak i studenti a OSVČ.

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku se zvýšila a od 1. ledna 2024 činí 350 000 Kč (pro 2 a více narozených dětí je to 525 000 Kč), tato částka tedy platí pro rodiče dětí narozených od tohoto datumu (pro děti do 3 let). Pokud se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2024, pak máte nárok podle původních podmínek na rodičovský příspěvek pro dítě do 4 let věku ve výši 300 000 Kč (450 000 v případě 2 a více narozených dětí).

Doba čerpání:

Čerpání příspěvku má několik podmínek, které je nutné splnit. Příspěvek je nutné čerpat minimálně 4 měsíce, nejdéle pak u dětí narozených do 31. prosince 2023 maximálně 4 roky a u dětí narozených od 1. ledna 2024 jsou to 3 roky.

Žádost o rodičovský příspěvek:

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na Úřadu práce nebo online přes klientskou zónu MPSV JENDA. Počítejte s tím, že k žádosti je nutné doložit několik dokladů, například rodný list dítěte, potvrzení o výši příjmu a případně další.

Podmínky čerpání rodičovského příspěvku:

Podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku se v roce 2024 nemění. Rodičovský příspěvek může čerpat rodič, který pečuje o dítě do 4 let věku, a to i v případě, že je v současné době nezaměstnaný. Nárok na dávku má i rodič, který je OSVČ, nebo studuje.

5/5 - (3 votes)
Autor článku

Dominika Pauerová